Park Development

उद्यान निर्माण सम्बन्धि विवरण

अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको मुख्य उद्देश्य मध्ये वाग्मती नदीको दुवै किनारामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य गरी बाँकी रहेको क्षेत्रमा हरियाली प्रवर्द्धन गर्ने, वाग्मती नदीको सौन्दर्यता बढाउनको साथै पानीको शुद्धता र बृद्धिमा समेत सहयोग पुग्ने कार्य गर्न र भू–क्षय नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुर्याई वातावरण स्वच्छ गर्न सहयोग पुग्ने र वाग्मती किनारमा वसोवास गर्नेहरु साथै अन्यलाई पनि स्वस्थ्य मनोरन्जनको स्थल विकास गर्न र स्वास्थ लाभ गर्ने सुन्दर स्थान बनोस् भन्ने उद्देश्यलाई मध्यनजर गरी वाग्मती नदीको दुवै किनारमा खाली भएको क्षेत्रहरुमा विभिन्न सरकारी गैर–सरकारी संघ/संस्थाहरुलाई स्वत–स्फूर्त उद्यान निर्माण र बृक्षारोपण कार्यमा सहभागि हुन आव्हान गरिएको छ ।

फाईदाहरु

 • सन्तुलित वातावरण कायम गर्नमा सहयोग ।
 • वाग्मती किनारको खाली जग्गाहरुमा फोहर फाल्ने कार्यमा नियन्त्रण ।
 • बाहिरि व्यक्तिबाट जग्गा कब्जा गर्ने कार्यमा नियन्त्रण ।
 • वाग्मती किनारको सौन्दर्यता बढाउने कार्यमा सहयोग ।
 • ठूलो मात्रामा सरकारी रकमको बचत ।
 • विभिन्न सरकारी र गैर सरकारी कार्यालयहरुलाई वाग्मती सफाई अभियानमा साझेदार बनाउनमा सहयोग ।
 • वाग्मती सरसफाई कार्यमा जनसहभागितात्मक र अपनत्व कार्यलाई बलियो बनाउने कार्यमा सहयोग ।
 • आयोजनाको वाग्मती किनारामा हरित क्षेत्र बनाउने लक्ष्यलाई पुरा गर्ने कार्यमा सहयोग ।
 • जैविक विविधता संरक्षण कार्यमा सहयोग ।
 • वाग्मती खोलाको पानी शुद्धिकरण र पानीको मात्रा बढाउने कार्यमा सहयोग ।
 • भू–क्षय नियन्त्रण कार्यमा सहयोग ।
 • सर्वसाधारणलाई बिहान बेलुका घुमफिर र मनोरन्जन स्थलको बिकासका साथै स्वास्थ्य लाभ लिने कार्यमा सहयोग ।